ka logo

T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı

Başkan

Doç. Dr. Elif DOĞAN

Yazışma Adresi

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Kuzeykent-KASTAMONU

Sekreter

Gülşen KÖSE

03662805107

Telefon 0366 280 51 10

HADYEK