sempozyum

 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, Üniversitemiz hukuk hizmetlerinin etkili, verimli ve usul ekonomisine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacına yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Müşavirliğimiz, hem Üniversitemizin hem personel ve öğrencilerimizin hem de Üniversitenin hukuki ilişki içerisine girdiği üçüncü kişilerin hakkını/hukukunu korumak bakımından çok yönlü bir hizmet ifa etmektedir.

Hukukun üstünlüğü fikrini kendisine ilke edinmiş olan Müşavirliğimiz, bu kapsamda çalışmalarını özveri ile sürdürmektedir.

 

                                                                            

Hukuk Müşavirliği