sempozyum

Uluslararası İşbirliği Protokolleri

Yükseköğretim Kurumunun Adı TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ
Ülke KAZAKİSTAN
Anlaşma Tarihi 18.01.2014