sempozyum
Üniversitemizin Kıymetli Akademik Personeli,
 

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Proje Çağrısı’na çıkılmıştır.

Proje müracaatında bulunacak doktorasını tamamlamış öğretim elemanları, 31 Mayıs-25 Haziran 2021 tarihleri arasında, Kastamonu Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projeleri Destekleme ve Yürütme İlkelerini göz önünde bulundurarak, BAP Otomasyon Sistemi üzerinden proje girişi yapabileceklerdir. 

Detaylı bilgi, BAP Koordinasyon Birimi internet sayfasında kubap.kastamonu.edu.tr yer almaktadır.

Not: Bap Otomasyon Sisteminde yer alan İhtisaslaşma Proje Başvuru Formunun usulüne uygun olarak eksiksiz doldurulması önem arz etmektedir.