sempozyum

Kastamonu Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde Üniversitemiz ev sahipliğinde ve moderasyonu ile düzenlenen “Kastamonu İl Risk Azaltma Planı” çalıştayının açılışı yapıldı.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Vali Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD İl Müdürü Ekrem Küçükbayram, kamu kurumlarının ve kuruluşların temsilcileri ile öğretim üyelerimiz katıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram yaptı, ardından AFAD Planlama ve Risk Azalma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan konuşmalarını gerçekleştirdi.  

Toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; “Teknolojinin gelişmesi ve şehirleşme ile giderek küçülen ve bir o kadar da artan riskleri barındıran bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Son iki yıldır yaşadığımız pandemi, artık hayatımızın bir parçası olan depremler, çevre problemleri, azalan dünya kaynakları, gıda güvenliği ve küresel diğer problemler, her gün sıklıkla detaylarını dinlediğimiz haberlerin değişmez birer parçası haline geldiler.

Sözünü ettiğimiz ve geleceğe dair endişelenmemize sebep bu iç karartan tabloların değişmesi için elbette ki her sorumlu veya gönüllü kurum, kuruluş ve bireyler de, ellerinden geleni yapmak için var güçleriyle çaba sarf ediyorlar. Bugün burada birlikte olmamıza sebep olan, AFAD koordinesi ve Üniversitemiz akademisyenlerinin katkısıyla yürüyen bu çalıştay da, aslında yaşanması muhtemel afet risklerinin azaltılması ve yaşadığımız alanların, şehirlerin dayanıklılığın sağlanması için yerel paydaşların planlama ve risk yönetimine katılımını sağlamayı hedeflemektedir.

İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla; şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır. Afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal ve ekonomik zararlar son yıllarda katlanarak artmaktadır. Bu kayıplarla başa çıkabilmek tek başına müdahale odaklı bir yönetim anlayışından ziyade risk odaklı bir yönetim anlayışıyla mümkündür.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilimize yönelik afet risklerini ve afetlerin muhtemel etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, mesul kurum ve kuruluşları tanımlayan bir plan olarak bilinmektedir.

İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde sayısız paydaş bulunmaktadır. Bu paydaşlar; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardır.

İlin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme gibi bölümlerden oluşan bu çalışmada; yangın, deprem, hidro-meteorolojik afetler ve kütle hareketleri çalışma masalarında verimli değerlendirmelerin yapılacağı ve ortaya konacak plan çerçevesinde risklerin en aza düşürülmesi konusunda mühim adımlar atılacağından eminim. Bu vesileyle bu çalışmaya katkı sunan ve gerçekleştirilmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın konuşmalarının ardından Vali Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu’da birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından çalıştay, “İRAP Bilgilendirme Sunumu” ile devam etti.

2 gün boyunca kurumlar ve temsilcilerin katılımıyla ve akademisyenlerimizin moderatörlüğünde Yangın, Deprem, Hidrometeroloji ve Kütle Hareketleri alanlarında oluşturulan çalışma grupları çalışmalarına devam ederek, il afet risklerini tartışacak.