Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Rektörümüz ve Üniversitemiz üst yönetimi, "2019-2023 Dönemi Değerlendirme Toplantısı" kapsamında Basın Mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ömer Küçük, Prof. Dr. Mehmet Atalan ile Prof. Dr. Kasım Yenigün katıldı.

Üniversitemiz Senato Salonunda 2 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen basın toplantısında Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, basın mensuplarına çeşitli konularda, yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Tamamlanmış ve halen devam eden çalışmaları eğitim-öğretim, kurumsallaşma, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, toplumsal katkı ve ihtisaslaşma, TTO ve Teknokent ve fiziki gelişmeler başlıkları altında değerlendirdi.

Rektörümüz, 2022-2023 akademik yılında 944 akademik ve 722 personel ile 15 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu 23 Uygulama-Araştırma merkezi, 4 etik kurul ve 17 koordinatörlüğü ile 17 kampüste 27 bin 273 eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi. Genç ve dinamik bir üniversite olduğunu ifade eden Rektörümüz, nitelikten taviz vermeden çıtayı yukarı çıkardığının altını çizdi.

4 yıllık dönemde 18’i lisansüstü (1 Tezsiz ve 13 Tezli Yüksek Lisans, 4 Doktora) olmak üzere toplam 40 yeni program açıldığını ifade eden Rektörümüz, 3 kıta ve 51 farklı ülkeden 2068 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunduğunu ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 29.04, Öğretim üyesi başına düşen doktora öğrenci sayısı 0.66 olduğunu belirtti.

2020 yılında tamamlanan Afiliyasyon süreci ile 58 akademisyenin göreve başlaması ve Tıp Fakültesi Morfoloji binasının açılması ile geçtiğimiz yıllarda hizmete giren Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bulunduğu alanı bir sağlık kampüsü haline getirdiklerini söyleyen Rektörümüz, Ankara’da eğitim gören öğrencilerin Kastamonu’ya geldiklerini ve Üniversitemize değer kattıklarını vurguladı.

Kastamonu Üniversitesi olarak yaşayan her canlıya sevgi ve saygı duyduklarını dile getiren Rektörümüz, Veterinerlik Fakültesinin akademik kadrosunun güçlendirildiğini ve bölge çapında hizmet edecek Hayvan Hastanesi’nin ruhsat aşamasına geldiğini söyledi.

Bilimsel faaliyetler hakkında bilgi veren rektörümüz, 5 Ulusal Ajans ve Horizon 2020 projesi, çeşitli kategorilerde 54 adet TÜBİTAK projesi, 331 adet TÜBİTAK öğrenci projesi, 9 ormancılık ve tabiat turizmi ihtisas projesi, 229 BAP projesi, 18 kamu kurumları ile 4 yılda 60 milyon lira değerinde  646 adet projeye imza atarak pandemiye rağmen akademik personelin büyük başarı sağladığını ifade eden Rektörümüz, bu dönemde TÜBİTAK 2209-A öğrenci projelerinde tüm üniversiteler arasında 2021’de 99 proje ile 6. ve 2022 yılında da 170 kabul edilen proje ile 4. olma başarısı sağladığını söyledi. Kurumsallaşma çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Rektörümüz, 4 yıllık süreçte kurumsal yönetim sistemi ve kurumsal kimlik kılavuzu tamamlandıklarını, kalite koordinatörlüğü kurulduğunu ve ÜBYS sistemine geçildiğini ifade ederek, hizmet içi eğitimlerin verilmesi, Dijital Dönüşüm çalışmaları, Sıfır Atık Belgelerinin alınması, Üniversitemiz bünyesinde Genç Ofisin açılması, İlk defa TSE kalite yönetim sistemi belgesinin alınması, MERLAB’ın kurumsallaşarak bölgesinin güçlü bir akredite laboratuvar olmasının 2019-2023 döneminde gerçekleştiğini vurguladı.

Öğrencilerimiz için Kariyer Merkezi ve Mezun Takip Sistemi devreye alındığını belirten Rektörümüz, Kampüs Kart uygulaması kullanıma sunulduğunu, Cep Kütüphanem uygulaması hizmet vermeye başladığını ve Engelsiz kampüs çalışmaları sürdüğünü ifade etti.

Rektörümüz konuşmasının devamında Üniversitemiz ve lisans programlarımız, kalite ve akreditasyon belgelerini ilk defa aldıklarını ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması hızla devam ettiğini belirterek, bugün 2 program ve MERLAB’ın akredite olduğunu 11 programın akreditasyon sürecinde olduğunu, 8 programın ise hazırlık yaptığının altını çizdi. Ayrıca Rektörümüz, 2022 yılı verilerine göre akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyetinin %80 civarında olup, dış paydaş memnuniyet oranı ise %90’lara ulaştığını ifade etti.

Rektörümüz, Akademik çalışmalarda önemli bir yere sahip olan akademik dergi sayısının 8’den 13’e yükseldiğini 5 derginin TR dizin taranan dergi sayısının 2’den 5’e çıktığını, 3 derginin ise doçentlik alan indeksinde ilk defa yer aldığını, ayrıca, bir derginin de Web of Science ESCI kategorisinde taranırken, ilk defa 2020 yılından itibaren Journal Citation Indicator kategorisinde indekslenerek Q4 kategori çeyreğinde yer aldığını, bu alanda Türkiye'deki 2 ormancılık dergisinden biri olma başarısını sağladığını ve bu derginin SCI Expanded değerlendirme sürecinin ise devam ettiğini belirtti.

Üniversitemiz son 4 yılda bilimsel çalışmalarında önemli bir artış sağladığını ifade eden Rektörümüz, Web of Science verilerine göre, SCI, SSCI ve AHCI yayın sayısı 293'ten 420'ye yükseldiğini (%43 artış). Üniversitemiz adresli yayınlara yapılan atıf sayısı da 2019'da 2.386 iken 2022'de 5.755'e yükselerek %140 arttığını belirterek, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının 0.74'ten 0.89'a, öğretim üyesi başına düşen yıllık atıf sayısının ise 6.01'den 12.30'a yükseldiğini vurguladı.

SCOPUS verilerine göre ise uluslararası endekslerde taranan dergilerde yayınlanan üniversitemiz makale sayısının da artış gösterdiğini ifade eden Rektörümüz, 2019-2022 yılları arasında makale sayısı 254’ten 436’ya yükselerek oransal olarak %72’lik bir artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan üniversite olarak çalışmalardan bahseden Rektörümüz, kurumumuzun halen 9 ihtisas projesinin çalışmaları devam ederken, bu süreçte 28 protokole imza attığını ve 33 kurum ve kuruluşa da ihtisaslaşma alanında danışmanlık ve topluma katkı hizmeti ve 144 nitelikli iş gücü eğitimi verildiğini, sadece ihtisaslaşma alanında 8 patent ve faydalı model ile 16 endüstriyel tasarım müracaatında bulunduğunu söyledi.

Üniversitemizin, 2023 yılı için 17 milyon TL ile ihtisas projelerinde en çok bütçeyi alan üniversite olduğunu ifade eden Rektörümüz, ihtisas sahasında 3 adet dış kaynaklı proje ile 450 bin avroluk dış kaynaklı fon sağlandığını vurgulayarak, 6 ürünün coğrafi işaret almasının desteklendiğini, ormancılık ve tabiat turizminde faaliyet gösteren kamu, özel sektör, STK, kooperatifler ve yerel halk olmak üzere 144 nitelikli iş gücü eğitim programı yaparak sayıları binlerle ifade edilen kişinin nitelikli iş gücü eğitimi almasını sağladıklarını vurguladı.

Kastamonu Teknokent’te ihtisaslaşma sahasında faaliyet gösteren 14 firmanın kurulması sağlatıldığını ifade eden Rektörümüz, Kastamonu Dijital turizmi rehberi, Tabiat turizmi değerlerinin belirlenmesi, rotalanması ve haritalanması, MERLAB bal analizlerinde akredite oluşu, Tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmesi, bakım ve üretimi için Akıllı Ar-Ge serası yapımı gibi projelerin başladığını belirtti.

Kastamonu Üniversitesi olarak bilim, üretim ve istihdama destek olduğunu dile getiren Rektörümüz, Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknokent ile son dört yılda proje destek ofisi 4 yıl boyunca 45 projeyi desteklediklerinin altını çizdi.

Kastamonu Teknokent’in bir yıl sonra tam doluluğa ulaştığını ve genişleme sahasının 110 dönüme çıkarıldığını ifade eden Rektörümüz, teknoloji transfer ofisi, proje destek ofisi, patent destek ofisi ve kuluçka merkezi gibi birçok hizmet sunulan binada 36 firma, 10 kuluçka firması, 14 akademisyen firması ve 23 firma ile birlikte yazılımdan, iletişim ve bilgisayara, sağlıktan orman ürünlerine, imalattan gıda sektörüne, elektronikten, makine ve teçhizatı imalatına kadar geniş yelpazede faaliyet gösterdiğini dile getirerek, bölge ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Ayrıca, 37 devam eden proje, 15 başarılı tamamlanan proje, 20 akademisyen iş birliği projesi ve 86 kişilik istihdamın mevcut olduğunu belirten Rektörümüz, Teknokent binası içinde 72 kişilik konferans salonu, 25 kişilik toplantı salonu, 62 kişilik eğitim salonu, 56 kişilik Fikir Fabrikası, 20 kişilik B2B salonu, 60 firmalık proje pazarı alanı ve prefabrik Ar-Ge alanlarının yer aldığını ifade ederek, Teknokent akademi ofisinde uzmanlar tarafından 58 eğitim verildiğini ve 386 kişi bu eğitimlerden faydalandığını vurguladı.

Bünyesinde 7 modül ile faaliyetini sürdüren Teknoloji Transfer Ofisi'nin bünyesindeki iki yeni modül olan İnovatif Teknolojiler Ofisi ile Pazarlama Stratejileri Ofisi modülünün sadece üniversitemizde yer aldığını ifade eden Rektörümüz, ÜSİM Ofisinde; üniversite sanayi iş birliği çalışmaları 4 yıl boyunca pandemiye rağmen geniş katılımlı olarak sürdüğünü, İlimizin sanayi ve ticaret kurum ve kuruluşlarından teşekkül eden ÜSİM heyeti ile 54 saha ziyareti gerçekleştirilmiş olduğunu ve bu kapsamda 10 firma ile iş birliği protokolü imzalandığını ve sektöre de 54 danışmanlık hizmeti verildiğini belirtti. Rektörümüz ayrıca, Kuluçka Merkezi Girişim Vadisi markası altında 3 programda 110 eğitim verildiğini ve 31 mentör-mentee eşlemesi gerçekleştirdiğini vurguladı.

TTO’nun faaliyete geçmesiyle birlikte patent, faydalı model ve tasarım çalışmalarına odaklandığını ifade eden Rektörümüz, Patent Effect tarafından yayınlanan 2021 Türkiye'nin Patent Raporu'na göre, Üniversitemizin tüm üniversiteler arasında 19. sırada yer alırken, Bölgesel Kalkınma Odaklı 22 ihtisas üniversitesi arasında birinci olduğunu belirtti.

Rektörümüz son 4 yılda geçmiş tüm yılların 2 katından daha fazla patent ve faydalı model müracaatının yapıldığını söyleyerek son dört yılda toplam 49 patent/faydalı model ile 16 endüstriyel tasarım başvurusu yapıldığını ifade etti. Ayrıca 2022 yılının açıklanan verilerine göre Üniversitemizin, tüm üniversiteler arasında patent müracaat sayılarına göre Tarım kategorisinde 6’ncı sırada, Eklemeli İmalat kategorisinde ise 3’üncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Akademik başarılarının yansıra fiziki olarak da Üniversitemizin geliştiğini dile getiren Rektörümüz, Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi’nin açılması ile öğrenci ve akademisyenlerin sosyalleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyerek, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası tamamlanarak eğitim - öğretim hizmeti vermeye başladığını, Kastamonu Teknokent binası, İlahiyat Fakültesi binası ve içinde yer alan Senato salonu tamamlanarak hizmete girdiğini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının tamamlanıp, Kastamonu MYO’ya tahsis edildiğini, Eski MYO binasının yapısal performans nedeniyle yıkılarak, yerine inşaata başlandığını ifade etti. Ayrıca, Ahşap Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi binası yapılarak hizmet vermeye başladığını ve ihalesi yapılan Ar-Ge serasının yapımı devam ettiğini söyleyen Rektörümüz, yeni Veterinerlik Fakültesi binası inşaatının devam ettiğini ve Hayvan hastanesinin yapımının tamamlandığını vurguladı.

Kampüs içerisinde bulunan lojmanların tamamlanarak akademik ve idari personelin kullanımına sunulduğunu belirten Rektörümüz, öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen laboratuvar, derslikler, sergi salonları, spor salonları gibi alanların kullanıma açılması ve kampüs içinde yapılan çalışmalar ile birlikte eğitim kalitesini daha da arttırdıklarının altını çizdi.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.