sempozyum

 

BÖLÜM BAŞKANI : DOÇ. DR. ABDULKADİR KARACI


Genel Bilgiler

Enformatik, bilgi teknolojilerini kullanarak bilginin nasıl üretildiği, işlendiği, depolandığı, organize edildiği, sınıflandırıldığı ve iletildiğini inceleyen bir bilim dalıdır. Enformatik, bilgi teknolojileri ve diğer bilimsel alanlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu alandaki gelişmeler Yapay Zeka, Bilişimsel Bilim, Bilgisayar Bilimleri gibi farklı akademik disiplinlerin kullanılmasını sağlamaktadır. Enformatik bölümü, farklı akademik disiplinlerdeki tüm bölümlere özellikle yazılım ağırlıklı bilgisayar ile ilgili derslerin verilmesini sağlamak ve koordine etmek amacıyla rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğini taşımaktadır.

Misyonumuz

Farklı disiplinler arasında bilişim teknolojileri eğitiminin en hızlı ve verimli şekilde verilerek teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevini sağlamaktır. Farklı akademisyenler ve uzmanların sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yardımı ile gelişen teknolojiler takip edilerek ders içeriklerini koordine etmek, güncellenmek ve gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Üniversitenin öğrencilerine bilişim teknolojileri eğitimini gerçekleştiren bir birim olmalıdır. Bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesi için gerekli profesyonel yetenekler kazandırılmalıdır. Üniversitemizde bilişim teknolojilerinin kullanımını ve bilgi düzeyini üst seviyelere çıkarmak için üniversitemiz ile özel sektörün birlikte çalışabilirliğine dayalı olarak yeni teknolojiler ve yazılımlar geliştirilebilmelidir.

Faaliyetlerimiz

  • Üniversite genelinde bilgisayar bilimleri ağırlıklı derslerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak
  • Üniversitemizin web sayfalarını tasarlamak ve gerekli güncellemeleri gerçekleştirmek
  • Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımları üretmek ve kullanılmasını sağlamak