KURULUŞ

Kastamonu Üniversitesi  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 26.12.2012 tarihli ve 38-2012/170 sayılı Senato Kararı kurulmuştur.

AMAÇ

Bu kurulun görevi, ilgili mevzuatlarda belirtilen faaliyetleri yürüten Kastamonu Üniversitesi’nde, her türlü bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve  iş ortamında karşılaşılabilecek etik değer sorunlarına ilişkin ilke ve kurallar ile etik dışı davranışların neler olduğunu belirlemek, konu ile ilgili başvuruları incelemek, karara bağlamak; Kastamonu Üniversitesinde etik çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

HADYEK

Etik Kurul